פרק מיוחד לחודש כסלו בנושא גבורה

יש לפתוח את הפרק בגוגל כרום

שימו לב – כדאי לצפות בסרטונים במסך מלא במיוחד עם תלמידים

בס"ד

כמה הודעות

א.      ברכות לעשרות המצטרפים בשבועות האחרונים לרשימת התפוצה. אנא העבירו ככל שתוכלו פרק זה לכל מי שאתם מכירים.

ב.      לבקשת רבים הפרק הזה עוסק בנושא הגבורה. הפרשנות שלי לסרטונים היא אישית וכל אחד יכול לפרש אחרת.

ג.        השתדלתי לכלול ברשימת הסרטונים גם כאלה שיתאימו לתלמידים ביסודי וגם בעל יסודי.

ד.      אל תשכחו שהסרטונים לא מחליפים את השיעור הרגיל או את הדיון החשוב בנושא, אלא רק באים להעשיר לכם את המגוון הרגיל הקיים אצלכם.

ה.      אני יודע שישנם עוד סרטונים בנושא גבורה שלא הכנסתי אך ניסיתי לבחור את המשמעותיים ביותר לתלמידים בעיניי.

תוכן

 

רעיון חינוכי שמצאתי באתר הידברות

רשימת של מערכי שיעור בנושא גבורה ולחג החנוכה

23 סרטונים בנושא גבורה

          ולסיום מערכון כשר ומצחיק בנושא "איזהו גיבור? – הכובש את יצרו"

ימי החנוכה מתקשרים מיידית בתודעתנו כימי גבורה. אנו מדמיינים את מתתיהו, יהודה אחיו ואחיו כעזי נפש, ומשווים אותם לאותם לוחמים המופיעים על דפי העיתונים או על גבי המסכים, ואין לך עיוות גדול מזה, שכן במחשבת היהדות המושג גבורה שתואר כבוד שלו- גיבור, מוענק לא לגיבור הפיזי הגובר על יריבו בזירת האגרוף או מתאבק המכניע את המתמודד מולו.

אמת כי אף זה פן אחד, אך לא הוא המעניק את הכבוד וההערכה לאדם, אלא כלשון המשנה במסכת אבות (פרק ד', משנה א'): איזהו גיבור- הכובש את יצרו. הגבורה אליה אדם צריך לשאוף להגיע היא גבורה מסוג אחר. גם כאן יש ריב חזק, עיקש וערום.

הניצחון עליו הוא גבורה, התגברות על כוחות רוחניים, על יצרים ודחפים אדירי כוח ולהכניעם. זוהי מלחמה כל החיים, בכל יום, ובכל שעה ורגע. היריב הוא קשה, ואינו מתבייש לשוב לחזור ולהילחם, תוקף בכל החזיתות, אין לו מוסריות, ואינו כפוף לשום אמנה המעגנת זכויות האדם. אדם החש פגוע, ובצדק, תמלא את ליבו תחושת כעס וחרון, אשר תהפוך עד מהרה לבקשת נקם. כל מעייניו ומחשבותיו יתמקדו בשאלה איך להשיב מנה אפיים, ובצורה הכואבת ביותר.

וכלשון הזהב של הרמב"ם: והנקמה לו מתוקה מדבש. והנה בעיצומה של סערת רגשות עזה זו עומד מולו תמרור, צו אלוקי: לא תקום ולא תיטור (ויקרא יט, יח), ומלחמה ניטשת בליבו, לציית לצו התורה, ולהניח את שבליבו, לא לפגוע לא פיזית, אף לא מילולית. גם להזכיר לאחר זמן את ההתנהגות או המעשה הפוגע אסרה תורה- לא תיטור. כמה כוחות נפש צריך האדם למצות מעצמו כדי לעמוד במלחמה זו ולנצח? לזאת יקרה גבורה- התגברות על הצורך הפנימי, כבישת והכנעת תשוקות ויצרים המאיימים לשטוף את עולמו.

מהלך אדם בדרך לפתע, רואה הוא תיק. מרימו ונוטלו, ומגלה בתוכו חבילות יהלומים ארוזים במעטפות, ולידם תכשיטי זהב המשובצים אף הם ביהלומים. במקרה הוא עובר בענף, ומסוגל להעריך את שוויו האמיתי של האוצר. הוא יודע שמדובר במיליונים. מיד מתחילות מחשבות להתרוצץ במוחו: הנה זה הרגע של חיי. באחת אוכל לפתור את כל הבעיות, להחזיר את כל החובות המעיקים, ולחיות חיים חדשים, נוחים ועליזים, לרכוש וילה מפוארת, להרחיב את השכלתי וכו' וכו'.

בדמיונו הוא נכנס למכונית מודל 2007… ומאידך, הוא יודע כי כל מה שהוא יעשה, יש מאבד שכל עולמו חרב ברגע אחד של האבידה. מי יודע לאיזה חיים אומללים הוא צפוי עתה? תסבוכת של חובות, נושים, ומי יודע לאן יגיעו הדברים. אולי זה כספם של אחרים שהופקדו בידו, ואין לו להשיב, יצטרך למכור את ביתו, וכל חייו וחיי משפחתו יהרסו, ובתורה יש מצוה להשיב אבידה לבעליה השב תשיבם לאחיך (דברים כב, א').

האם ניתן לתאר את המלחמה המתנהלת עתה בתוך ליבו? איזה כוחות אדירים מושכים אותו לכיוונים מנוגדים בתכלית? יצריו ורצונו ימציאו הסברים הגיוניים ביותר: בוודאי התיק שייך לאדם שזה חלק קטן מרכושו, מן הסתם הוא מבוטח, אז גם לא יפסיד כל כך הרבה. עצם העובדה שאני הוא זה שמצאתי את התיק, אולי זה משמים מגיע לי? ותמרור משמים ניצב מולו- לא תגנוב! אסור לך לקחת דבר שלא שלך.

הנה כאן מופיע מספר טלפון, בוודאי תוכל לברר מיהו המאבד, ושוב מתרחשת מלחמת עולם פנימית, והלב נקרע, מתחבט ומתייסר. ומשהחליט להשיב אבידה לבעליה, היש גבורה גדולה מזו? פלוני היה עד ראיה למעידה, כשלון של מתחרהו.

ברור לחלוטין כי בטלפון קצר יוכל לחשוף את אשר ראו עיניו, ואזי המתחרה יאבד את שמו הטוב ואמינותו בעיני לקוחותיו, ומובטח לו כי כתוצאה מהוצאת הדברים אל עיתונאי חרוץ יצליח ללכוד שתי ציפורים בירייה אחת – גם סיקור אוהד ומחמיא לעסקו, וגם קבורה מכובדת למתחרהו. הוא כבר אוחז בשפופרת, ומכין את הנאום ההיסטורי שהוא עומד לשאת.

והנה לפניו ארור מכה רעהו בסתר (דברים כז, כד). לכאורה, משפט אחד או שנים יספיקו, ובליבו שוב התגוששות – לומר או לא לומר, איש לא ידע, והרי הוא מדבר, ואינו פוגע בו פיזית כלל, והרי סיפורים מעין אלה הם לחם חוקם של העיתונאים, ומזה הם מתפרנסים וכו' וכו'. ומנגד, קול פנימי לוחש: האם במצב הפוך היית רוצה שיאמרו דברים אלו עליך? וכי אינך המכה הכתוב בפסוק? וכי לא בדיוק לכך כיוון הבורא באוסרו את הדיבור המרשיע והמשמיץ? ושוב מלחמה קשה ניטשת בתוככי הלב.

איה הסופר שישכיל להעלות על הכתב את גבורת הכובש את עצרו. אכן, גיבור אמיתי! וכהנה וכהנה דוגמאות המבהירות את אמרת חכמינו. גם את הגיבור בשדה הקרב משבחים על כי התגבר על הפחד מפני המוות המסתובב בשדה הקרב, שהרי כל אשר לו יתן האדם בעד חייו, וזה משליך נפשו מנגד, ויודע כי הסתערות או מילוי פקודה תעלה לו בחייו. הוא מסלק את הפחד הטבעי, וממלא אחר הפקודה. אכן גיבור.

כאשר אנו מעלים על נס את גבורת החשמונאים, הסיבה היא לא רק גבורתם בשדה קרב, וכאמור, אף היא גבורה, אלא על עצם עוז רוחם לצאת למלחמה שאין לה סיכוי צבאי מכל היבט שהוא. באותם הימים מלחמה התנהלה בשטח בלבד, רק במישור הצבאי, ללא השפעת דעת קהל או סיקור עיתונאי אוהד ומפרגן כפי המקובל כיום.

מחוץ לגבולות ארץ ישראל לא ידע ולא שמע איש על מלחמת החשמונאים. לא נערכו למענם הפגנות בבירות העולם, ואף לא כינוסי הזדהות ועידוד. לבדם היו במערכה, ואף בקרב בני עמם היה הצעד מאוד לא פופולארי… לקום מול הלך רוח של עם שלם הנכנע ומשלים עם דרישות השלטון היווני, ורואה בהם קידמה, נאורות והליכה ברוח הזמן, ולהניף למולו שנית את קריאתו הנצחית של משה: מי לה' אלי.

אנו נמשיך בדרך אבותינו כעם המחויב בברית עם בורא עולם, למרות הכל, ועל אף הקשיים האדירים בדרכנו לא ניכנע ולא נסוג אחור, כי האמת ברורה לנו ויקרה אף מן החיים.


מערכי שיעור בנושא גבורה

שיעורים מצויינים "לב לדעת" – http://levladaat.org/lessons?tag=61

מהו גיבור ומהי גבורה – http://www.edu-negev.gov.il/bs/nofyam/heroism/heroism/mihero.html

מכללת קיי – עשרות הפעלות לחנוכה וגם בנושא גבורה – http://kaye7.school.org.il/chanuka3.htm#c3

עוד הפעלה עם כמה סיפורי גבורה – http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&source=web&cd=8&ved=0CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.snunit.k12.il%2Fminhal%2Fword%2F13164.doc&ei=VvLeTvq8MNCA-wafnLnVBQ&usg=AFQjCNG5AxgakAmGJMWt4P5RTT-bYbKP2g&sig2=5YmhkZ6R9Lr_c-LEUWftwQ

ובפינת המולטימדיה


 

צבא ומלחמה

·         אהרון קרוב בראיון לערוץ 2 – אהרון קרוב – אהרון קרוב הוגדר הפצוע הקשה ביותר ממבצע עופרת יצוקה. עכשיו הוא מספר על השיקום שלו, שהוגדר נס רפואי. הקצין הצעיר שיצא לקרב היישר מחופתו ונתקל במטען רסיסים שחדרו לכל חלקי גופו, מעביר היום מסר של אמונה ותקווה, מודה לכל מי שעזר לו ומעודד פצועים אחרים. צפו בראיון מרגש של גיבור ישראל 

 

דרור ויינברג הי'ד גבורה ומנהיגות 

 מרים פרץ-איבדה את שני בניה

 השיר במדינת הגמדים – אולי גם בשיר מסתתר גיבור?  

 

רגע החזרה של גלעד שליט 


 

סיפורו של רועי קליין 

התגברות על קשיים

מדוגמנות לבית לווינשטיין 

אדם בלי ידיים ובלי רגליים עם תרגום 

כוכבים וגיבורי תרבות

אייל גולן מי שמאמין – האם אייל גולן הוא סוג של גיבור בעיני הילדים – 

"גיבור ישראל" כך היה כתובת בכותרות העיתונים, סל בשניה האחרונה דרק שארפ – 

עוד "גיבור ישראל"  סל בשניה האחרונה של אנתוני פרקר 

סיפורי חיים

הילדה בשואה –

 

הרב לאו על תקופת השואה – 

 

סיפור גבורה – גיבור העדה האתיופית ברוך דסטה

בעלי חיים

אמא יקרה שלי סיפור גבורה על פינגווינים 

גבורה מסוג אחר דוב ואריה 

 

 

עוד כמה קטעים בנושא גבורה

הילד מתעלת הביוב – סיפור גבורה מתקופת השואה – http://www.youtube.com/watch?v=x5VLsHupHgs

 

 

 

גבורה עמיר בניון – מילים: רס"ן רועי קליין ז"ל לחן: עמיר בניון 

 

 

 

 

שיר מרגש ביותר מילים של גיבור המלחמה רב סרן רועי קליין ז"ל לחן של עמיר בניון .
מילות השיר:
"כי גבורת המלחמה טובה היא רק כשמקורה הוא ישר, אתה טהור אתה יודע.
כי גבורת המלחמה זכה היא רק כשמקורה הוא אור, אתה מאיר אתה יודע.
יושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר, הוא פנימי ואמיתי והוא מקור של רחמים וחסד אינסופי. אם יש בך חסד – אתה תהיה גיבור.
בחיים יש מצבים שאת הנפש מוסרים, להם אין זמן ואין גבול, אתה הרי יודע…
הגבורה הטהורה היא גבורת המלחמה הזאת, מי כמוך יודע שיושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר, הוא פנימי ואמיתי, הוא מקור של רחמים, הוא חסד אינסופי, אם יש בך חסד אתה תהיה גיבור.

יושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר, הוא פנימי ואמיתי, הוא מקור של רחמים, הוא חסד אינסופי. אם יש בך חסד אתה הרי גיבור!".


 

 

 

הוא חזר בתשובה סלקום 

 

 

ישעיהו ליבוביץ על מושג הגבורה 

 

 


עוד סיפור מרגש – 

 

 

מי ימלל גבורות ישראל השיר המקורי  

 

 

ולסיום קטע מצחיק כי בלי קצת הומור אני לא יכול

 

 

איזהו גיבור הכובש את יצרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.